Over CRON

Het idee om de stichting CRON op te richten ontstond tijdens het Festival of Brass in de Royal Northern College of Music in Manchester (UK). Een fantastisch evenement waar onder andere aandacht is voor repertoire ontwikkeling voor brassbands. Soortgelijke festivals worden ook georganiseerd voor Harmonie Orkest in the USA (Chicago) en Duitsland (Ulm). Enkele bekende personages uit de Nederlandse blaasmuziek wereld die in Manchester als bezoeker aanwezig waren dachten: “Dit kunnen wij in Nederland ook”.

Zo is het idee voor Stichting CRON: Centrum Repertoire Ontwikkeling Nederland ontstaan. Repertoire ontwikkeling in de blaasmuziek staat bij ons centraal. Wat speelt er bij de uitgevers? Hoe kunnen we componisten stimuleren nieuw repertoire te schrijven? Wat willen verenigingen? Dat zijn vragen die ons bezig houden en waar we een antwoord op zoeken, om zo de ontwikkeling van repertoire in de blaasmuziek te stimuleren.

Daar de behoefte aan nieuwe composities bij de Fanfare Orkesten het meest schrijnend is werd besloten om een festival te organiseren waarbij veel aspecten aan de orde komen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en in stand houden van ons Cultureel Erfgoed het Fanfare Orkest. Het Fanfare Repertoire Festival 2018 hoopt hiermee een eerste aanzet te zijn.

Promenadenkonzerte Innsbruck

Stichting CRON: Centrum Repertoire Ontwikkeling Nederland

Meer weten

Het Fanfare Repertoire Festival