Forum Toekomst Fanfare

Er zijn een aantal vragen die binnen de ‘Fanfare Wereld’ lastig te beantwoorden zijn. Denk bijvoorbeeld aan: Wat is de standaard bezetting van een Fanfare Orkest? Kunnen we die überhaupt definiëren? Wie is verantwoordelijk voor het stimuleren van nieuw repertoire? Hoe gaan we om met de krimpende orkesten? Is er voldoende fanfaremuziek?  Zijn er nog wel componisten die ervoor willen schrijven?

Tijdens het Forum Toekomst Fanfare gaat een panel in gesprek over dit soort vragen om zo de toekomst van het Fanfare Orkest proberen te sturen en op die manier ons Cultureel Erfgoed te beschermen.  Andries de Haan zal het panel uitdagen met prikkelende vragen en stellingen. Ook het publiek wordt uitgenodigd om te reageren. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn:

x Cultureel Erfgoed: Identiteit en behoud, Sociale Functie, Rol Bonden/Federaties, Promotie wereldwijd
x Repertoire voor Fanfare Orkest:  Aanbod verschillende divisies, Interesse van (jonge) componisten, Opleiding                   Conservatoria, Stimuleren en ontwikkelen nieuw repertoire, Rol van uitgevers en RIC, Transcripties, Klein en                   Groot repertorium, Databank, Lenen en kopiëren
x Bezetting: Standaard bezetting, Kleine orkesten, Kennis over Instrumentatie

Het panel bestaat uit:
Jan van der Roost
Tijmen Botma
Johan Meesters
Leon Vliex
Jan de Haan

Scroll naar beneden voor meer informatie over de panelleden.

Jan Van der Roost (componist, dirigent, docent, jurylid)

Jan Van der Roost, geboren in 1956 te Duffel in België, studeerde trombone, muziekgeschiedenis en muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Ook behaalde hij er eerste prijzen voor notenleer, harmonie, contrapunt. De theoretische opleiding werd voltooid met een eerste prijs fuga aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Gent (bij Julien Mestdagh). Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen behaalde hij eerste prijzen koorleiding (bij Roger Leens) en compositie (bij Willem Kersters).

Hij is ere-docent contrapunt, fuga en compositie aan het Leuvense Lemmensinstituut en ere-dirigent van het harmonieorkest van deze instelling. Hij is tevens gastprofessor emeritus aan de ‘Nagoya University of Arts’ en gastdocent aan ‘Senzoku Gakuen College of Music’ in Kawasaki (beide in Japan). Verder is hij componist van vocale en instrumentale muziek. Tenslotte is hij een veelgevraagd jurylid, gastlector en gastdirigent in binnen- en buitenland: zijn muzikale activiteiten brachten hem in ruim 50 landen in vier continenten.

Jan Van der Roost componeerde méér dan 150 werken die een grote verscheidenheid vertonen en waarin muziek voor blazers een bijzondere betekenis heeft. Zijn muziek wordt zowat overal ter wereld uitgevoerd en van de meeste van zijn werken bestaan opnamen (radio, TV en/of CD). Hij componeert uitsluitend in opdrachten, die komen vanuit de hele wereld.

Jan van der Roost heeft een bijzondere relatie met het Fanfare Orkest. In 2006 heeft hij zelfs geholpen met het oprichten van een Fanfare Orkest aan ‘Senzoku Gakuen College of Music’ in Kawasaki. Dit is nogal opvallend, aangezien Fanfare Orkesten vrijwel uitsluitend voorkomen in de regio BeNeLux, Noord-Frankrijk en Zwisterland. In totaal schreef hij 44 composities voor Fanfare Orkest, waaronder Ostinati, waarin hij werkelijk alle instrumentaties van het orkest belicht. De CD Ostinati is daar een klinkende illustratie van.


Tijmen Botma (dirigent, docent, jurylid)

Tijmen Botma is momenteel chef-dirigent van de koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en Fanfare Orkest Psalm 150 Dinxperlo. Tevens is hij hoofdvak docent Harmonie-, Fanfare- en Brassbanddirectie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

Tijmen was van 2007 tot 2012 chef-dirigent van het Fanfare Korps KL ‘Bereden Wapens’ (FKKLBW) en dirigeerde oa. de Johan Willem Friso Kapel, de Koninklijke Militaire Kapel,  de Marinierskapel, Het Nederlands Koperensemble, het Radio Filharmonisch Blazers Ensemble, Het National Youth Wind Orchestra of Great Britain, Neos Brass, de Marinekapel van België, het Schwäbisch Jugend Blasorchester, 3BA Brassband München, het Jeugd Orkest Nederland, Brassband de Bazuin Oenkerk, het Waterlands Blazers Ensemble het On Wings Festival Harmonie orkest e.v.a. In 2012 heeft Tijmen de rol als stafdirigent Militaire Muziek Krijgsmacht voor een deel waargenomen, waaronder het artistiek leiderschap van de Nationale Militaire Taptoe Rotterdam en de internationale inspecteursmeeting in Budapest.

Ook is hij jurylid bij verschillende nationale en internationale concoursen, waaronder de Nederlandse Brassband kampioenschappen, De Nederlandse Fanfarekampioenschappen, de Nederlandse Kampioenschappen voor Harmonieorkesten, De Noorse Brassband Kampioenschappen, De Belgische Kampioenschappen, Het Open Swiss Entertainment Concours, The European Conductors Contest, Bondsconcoursen en Festivals.

Tevens is hij co-auteur van de succesvolle en alom bekende trompetmethode ‘Horen, Lezen & Spelen’.

 

Johan Meesters (voorzitter OMF, KNMO, muzikant Jouster Fanfare)

“Fanfaremuziek zit in de basis van cultuur in Nederland. Een warme orkestklank, maar ook als vereniging een warme orkestband. Het is dan ook goed dat dit festival deze klank en band onderstreept en zorgt dat fanfaremuziek blijft stralen.”

Johan Meesters is 50 jaar oud en al 40 jaar fanfaremuzikant. Hij is een échte fanfareman, speelt al 40 jaar bij de Jouster Fanfare (1e divisie) en nu ook een aantal jaar bij de Bazuin uit Tynje (5e divisie). Twee creatieve en bloeiende verenigingen. Zijn hele gezin speelt een koperen blaasinstrument.

Naast dat hij actief muzikant is, is hij ook actief als bestuurder. Hij heeft verschillende bestuursfuncties bij de Jouster Fanfare gehad w.o. 8 jaar voorzitter.
Hij is voorzitter van de OMF (Organisatie van muziekverenigingen in Fryslân) en zit vanuit die rol ook in het algemeen bestuur van de KNMO. Hij zit daar o.a. in een werkgroep die kijkt naar de toekomst van de KNMO.

De OMF is een muziekbond van zo’n 200 verenigingen (w.o. 95 Fanfare Orkesten). De Friese muziekbond is een actieve bond, die naast het organiseren van concoursen, examens en wedstrijden, zich juist steeds meer richt op de toekomst van de amateur vereniging. Dus projecten als “Korpsen in de Klas”, waarbij de laatste drie jaar al diverse scholen en orkesten hebben meegedaan, een dirigentencursus en workshops. Ook hebben we met subsidie van de Provincie nu net een aanjager kunnen benoemen voor het project “van Krimp naar Groei”. In het culturele-hoofdstad-jaar (LF2018) hebben wij als muziekbond een groots openlucht muziekfestival georganiseerd. Dit was “Grutsk”, wat trots betekend. Er deden meer dan 50 verenigingen mee en zij speelden op 5 podia door de hele stad Leeuwarden. Laagdrempelig, maar van een hoog niveau. Thema was natuurlijk “mienskip”, samen. Hiervoor hebben wij als muziekbond al onze verenigingen een speciaal geschreven compositie gegeven. Dit was de compositie “Grutsk” van Jakob de Haan. Een trots openingswerk voor alle orkestvormen.

In Fryslân zit ik vanuit mijn rol als voorzitter, maar ook vanuit mijn rol als basisschooldirecteur, in de werkgroep “Méér muziek in de Klas”. Afgelopen oktober is hiervoor in Fryslân een convenant ondertekend.

 

Leon Vliex (Componist, dirigent, uitgever)

“Laten we hopen dat het initiatief voor een fanfare repertoire festival de fanfarewereld een enorme boost zal geven!”

Leon Vliex stamt uit een muzikaal gezin. Zijn opa en vader waren dirigent in de blaasmuziekwereld. Al heel vroeg kwam hij met muziek in contact en volgde op 7-jarige leeftijd lessen in muziektheorie, dwarsfluit en piano aan de Muziekschool Heerlen. Later voltooide hij nog een studie voor het assistent dirigentschap. Hij was lid van diverse harmonieën en fanfares. In 1987 begon hij de studie Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 1993 heeft hij deze studie succesvol afgerond met als doctorale scriptie De Verzuiling en Ontzuiling van de Amateur Blaasmuziek. Tegelijkertijd studeerde hij HaFa-dircetie bij Gerrit Fokkema aan het Hilversums Conservatorium. Deze studie werd in 1992 succesvol afgerond.

Tijdens zijn studie is hij begonnen met componeren. Met zijn werk Composition VIII kreeg hij een 1e prijs in de hoogste afdeling bij een internationale compositiewedstrijd in Trento, Italië. Ook tijdens het Wereld-Muziek-Concours te Kerkrade en de kampioenschappen van de landelijke federaties op het gebied van de blaasmuziek werden verschillende werken van hem uitgevoerd. Intussen krijgt hij opdrachten voor nieuwe werken op het gebied van de HaFaBra.

Als dirigent is hij verbonden aan fanfare Excelsior uit IJsselstein, fanfare Constantia uit Werkhoven, fanfare OBK uit Brakel en fanfare Caecilia uit Schalkwijk. Maar voornamelijk is hij sinds 2011 samen met zijn zwager Peter Rietveld werkzaam als uitgever bij Bronsheim Music, uitgeverij met een warm hart voor de fanfare.

 

Jan de Haan (componist, dirigent, jurylid)

Jan de Haan werd geboren in het Friese Warns. Zijn eerste inspiratie kreeg hij van zijn vader, die een groot liefhebber van de blaasmuziek was. Al op jonge leeftijd voelde Jan de Haan zich aangetrokken tot het dirigeren. Op zeventienjarige leeftijd was hij al dirigent van verschillende blaasorkesten.

Van 1969 tot 1973 studeerde Jan de Haan muziekpedagogie, trombone en piano aan de Muziekpedagogische Academie te Leeuwarden en in 1976 behaalde hij bij Henk van Lijnschooten aan het Conservatorium van Utrecht zijn einddiploma directie. Tot 1994 was Jan de Haan vaste dirigent van verschillende ha/fa/bra orkesten. Hiernaast werkte hij als gastdirigent met zowel professionele als amateur orkesten en ensembles samen.  Hierdoor bereisde Jan de Haan bijna alle West-Europese landen, de VS, Iran en Japan. Bekende orkesten als Tokyo Kosei Wind Orchestra, Desford Colliery Band, Brickhouse & Rastrick Brass Band, alle vier de Nederlandse militaire harmonieorkesten, het Frysk orkest, het Radio Blazersensemble, het Nationaal Jeugd Fanfareorkest en vele andere stonden onder zijn leiding.

Van 1978 tot 1989 was Jan de Haan tevens componist, arrangeur, producer en programmamaker bij de Nederlandse radio en televisie en produceerde hij in de loop der jaren onder andere circa 140 televisieprogramma’s. Ook was hij enige jaren docent directie aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden.

Naast zijn activiteiten als gastdirigent, componist en internationaal jurylid was Jan de Haan werkzaam bij De Haske Publications. Hij richtte deze muziekuitgeverij op in 1983 om 25 jaar later, in 2008 zijn aandelen in het bedrijf te verkopen om zich weer helemaal te kunnen wijden aan het componeren, arrangeren, jureren en dirigeren.

Sinds 2012 is hij bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Friesland.

 

News

Commentaar is uitgeschakeld