Concert NJFO

Vrijdagavond geeft het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest een prachtig concert naast Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek. Bestaande uit muzikanten tussen de 15 en 25 jaar onder leiding van Danny Oosterman brengen zij deze avond een prachtig programma ten gehore met origineel of nieuw repertoire voor fanfare orkest:

Centenary 2019 – Jan de Haan – verplicht werk 4e divisie ONFK 2020
Het driedelige werk Centenary 2019 werd gecomponeerd in opdracht van Chr.
Fanfare De Lofstem uit het Friese Sumar ter gelegenheid van het honderdjarig
jubileum van de vereniging in 2019. Het is gebaseerd op een plaatselijk
volksliedje. In het eerste deel, ‘Awakening Village’, wordt verklankt hoe het
dorp ontwaakt en tot leven komt. Deel twee, ‘Bintje Monument’, is geïnspireerd
op een sculptuur ter nagedachtenis van hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de
Vries (1854-1929), die het bekende aardappelras bintje ontwikkelde. De finale,
‘Journey into the Unknown’ verwijst naar een concertreis die de
muziekvereniging in 2011 naar de VS maakte. De componist laat elementen uit het
leidmotief en flarden van ‘The Star-Spangled Banner’ – het Amerikaans volkslied
– in het slotdeel van dit werk samenkomen. Het werk als geheel bestaat uit
diverse speelse en melodische sequensen, alsook opzwepende ritmische passages.

Rhapsody for Alto Saxophone and Band – Fritz Neuböck

Cityscape – Liz Lane
Cityscape reflects on the diverse character, architecture and contrasting areas of a modern cosmopolitan city.  It is particularly inspired by recent and frequent visits to London, especially the detail of changing landscapes whilst walking, vast complexity of transport links, and a sense of repetition and renewal.
There are three movements with a segue between Status Update and Parks and Rivers. Status Update relates to travel terminology and Parks and Rivers is a retreat from the urban intensity. Architectonic is the longest and most comprehensive section, lasting a similar length to the first two combined; the title can be defined both as an adjective: ‘relating to architecture/ architects’ and as a noun: ‘musical, literary, or artistic structure’. Each of the three movements feature their own individual themes which weave and transform throughout the work, merging and igniting together at the end.  

A Flower Remembered – John Rutter arr. Hans van der Heide
A Flower Remembered”, oorspronkelijk een koorwerk, is geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp in Fukushima in 2011. Componist John Rutter werd geboren in 1945 in Londen en richtte het befaamde koor de “Cambridge Singers” op. Veel van zijn werken zijn dan ook opgenomen door dit koor op hun eigen platenlabel (Collegium Records). Zoals gebruikelijk bij de componist bestaat de compositie “A Flower Remembered” uit ogenschijnlijk simpele melodieën en harmonieën, maar altijd weet hij met zijn werken de toehoorder diep in het hart te raken.

Tabula Rasa -Jan Bosveld – 2e divisie
Tabula Rasa van Jan Bosveld is een nieuw werk voor fanfare orkest. Tabula Rasa is Latijn voor ‘schone lei’ of ‘onbeschreven blad’. Het begrip werd voor de eerste keer gebruikt door Aristoteles. Later ook door de middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas van Aquino en werd overgenomen door de Engelse filosoof John Locke. Het begrip wordt in de filosofie vooral gebruikt in het nature-nurture-debat. De vraag is dan of de mens geboren wordt als tabula rasa en gevormd wordt door zijn of haar omgeving, of dat het karakter van de mens al (gedeeltelijk) vastligt bij de geboorte. Het werk heeft een onheilspellend en energiek karakter en bevat een complexe ritmiek door vele maatsoortwisselingen.

Scherzo – Meindert Boekel
Meindert Boekel was een Nederlandse componist en dirigent. Hij studeerde aan het Amsterdamse Conservatorium voor de vakken orgel, harmonieleer en contrapunt. Naast zijn werk als organist en dirigent had hij ook nog tijd om te componeren. Dit deed hij dan ook voor zowel koren, als voor blaasorkesten. Boekel heeft Scherzo gecomponeerd in 1947, een van zijn eerste werken voor HaFaBra. Scherzo was eigenlijk het derde deel van zijn Suite Classique, maar uitgever Molenaar vond het werk daardoor te lang en was bang dat het daardoor niet verkocht zou worden. Daarom is Scherzo als apart werk uitgebracht.

 

News

Commentaar is uitgeschakeld