Nieuws

Aanmelding investeringsfonds Muziek

Een mooi initiatief van Buma/Stemra met medewerking van het ministerie van OCW. Het investeringsfonds is bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe en exploitatie van bestaande muziek. Onder andere componisten en uitgevers van muziek kunnen hier een beroep op doen.


Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, in totaal opnieuw € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector'. Hiervan is € 2.337.500 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek, Deel 2. Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken.

Van maandag 26 juli 2021 - 12.00 uur tot en met vrijdag 13 augustus 2021 - 00.00 uur kunnen auteursrechthebbenden een aanvraag voor een werkbijdrage indienen bij het Investeringsfonds Muziek. Er is maar een beperkt aantal bijdragen beschikbaar, dus als je te lang wacht met de aanvraag, kan het gebeuren dat alle bijdragen al vergeven zijn. Het doel van het fonds is om het creatieve proces voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe culturele producties.

Meer informatie over het Investeringsfonds Muziek 2 is te vinden via www.investeringsfondsmuziek2.nl

 

 

 


Terug