Nieuws

Netwerkbijeenkomst RIC 25 november 2023

Naast repertoiresessie en concerten biedt de Fanfare Repertoire Netwerkdag elk jaar ruimte voor overleg, gesprekken of discussie. Dit alles onder de noemer 'netwerkbijeenkomst'.


 • Nieuwe opzet RIC 
  Bestuursleden van het RIC nemen de aanwezigen mee in de doorontwikkeling van het op 23 november 2012 opgerichte, maar sinds 2013 operationeel zijnde RIC. De afgelopen 10 jaren zijn er grote veranderingen in het werkveld geweest, waardoor ook het functioneren van het RIC als organisatie onder de loep is genomen. De voorgenomen aanpassingen worden in deze netwerkbijeenkomt gepresenteerd.
 • Uitwerking en resultaten questionnaire
  In mei en juni hebben de coördinatoren van het RIC een questionnaire uitgezet onder Nederlandse en Belgische uitgeverijen. Van de 22 uitgezette enquêtes zijn er 13 ingevuld en teruggekomen. Tijdens deze bijeenkomst willen de coördinatoren de resultaten met de aanwezigen delen en enkele opvallende punten nader toelichten en bespreken.
 • Consortia
  In veel landen worden (soms recent, soms al langer) compositieopdrachten in een ‘consortium’ gegeven. We willen een paar voorbeelden laten zien en met de aanwezigen van gedachten wisselen over dit onderwerp, om zo (meer) mogelijkheden voor nieuwe composities te realiseren.

  https://www.repertoireinformatiecentrum.nl/


Terug