Nieuws

Fanfare Repertoire en Netwerkdag 2022

De editie van 2022 was een initiatief van de stichting CRON in samenwerking met Musidesk
Rijnbrink en de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen en vond plaats in Deventer,
Bathmen en Veldhoven op 25, 26 en 27 november


Fanfare Repertoire en Netwerkdagen 2022

De editie van 2022 was een initiatief van de stichting CRON in samenwerking met Musidesk Rijnbrink en de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen en vond plaats in Deventer, Bathmen en Veldhoven op 25, 26 en 27 november.

Dag 1 FRN op 25 november 2022
Evenals voorgaande jaren vindt de aftrap van het FRN-festival plaats bij Musidesk in Deventer middels een ‘Meet the Composers’ sessie. In deze sessie krijgen blaasmuziekliefhebbers (o.a. dirigenten, musici -professionals en amateurs- en muziekcommissieleden) de kans om de
winnaars van de (inter)nationale BUMA Blaasmuziek Awards te ontmoeten. De setting voor deze sessies is compact zodat iedere bezoeker ook het gevoel heeft echt gehoord en gezien te worden.

De twee componisten – dit jaar Otto M. Schwarz en Johan de Meij – hebben beide de gelegenheid om in ca. 50 minuten te vertellen over hun (muzikale) leven, hun composities en alles wat ze verder kwijt willen en wat niet in naslagwerken of op internet te vinden is. Schwarz vertelde dat hij door zijn vader (dirigent van het plaatselijke orkest) werd uitgedaagd om zelf wat te gaan schrijven nadat Otto met enige regelmaat kritiek had gegeven op de oubollige muziek die de jeugd speelde. ‘Als je het beter kunt, schrijf dan zelf maar wat’, kreeg hij bij de overdracht mee en zo geschiedde. Tevens vertelde Schwarz de aanwezigen met passie en emotie over het tot stand komen van
‘The Story of Anne Frank’. Zeer interessant. Niet minder interessant en persoonlijk was het verhaal van de tweede ‘composer in residence’,
Johan de Meij. Hij nam ons mee naar zijn jonge jaren waarin hij als trombonist de switch moest maken naar es-bastuba om zo toch een baan in een van de militaire orkesten te kunnen krijgen.

Aan de hand van eigen schetsen besprak hij het tot stand komen van zijn wereldcreatie ‘The Lord of the Rings’. De toehoorders hingen aan zijn lippen. Uiteraard kwam ook meer recent werk van de componist voorbij in woord en geluid.
De ochtend werd afgesloten door Wout Ligterink, Manager Cultuur van Musidesk Rijnbrink met een compositieopdracht aan Peter Kleine Schaars. Peter werd naar voren geroepen en werd verrast met de mededeling dat zijn naam komt te staan op de nationale BUMA
Blaasmuziek Award in 2023.

Na een gezamenlijke lunch aangeboden door Musidesk Rijnbrink was het tijd voor een aantal presentaties met als thema ‘Erfgoed Leeft’. De inleiding was voor rekening van Marc Wingens die als directeur van Erfgoed Gelderland zijn trots uitsprak over de inzet en de initiatieven die in de provincie worden getoond. Dat voor het Fanfareorkest al een inschrijving op de lijst Inventaris van Immaterieel Erfgoed was gerealiseerd verheugde hem zeer. Om een beeld te geven van de mogelijkheden om het Fanfareorkest onder de aandacht te brengen, waren een aantal Best Practices van de provincie Gelderland uitgenodigd.
Voor de fanfare Eendracht Aalten lichtten drie leden van het orkest het project #fanvanfanfare: Erfgoed om te koesteren toe. Met een inspirerende video over het fanfareorkest en een korte schets van de activiteiten van het orkest in de regio, werd duidelijk
gemaakt dat de fanfare springlevend is. Aan Musidesk Rijnbrink werd een schildje met de tekst ‘Hier komt muziek tot leven’ overhandig dat hoort bij de campagne #fanvanfanfare. Een prachtig voorbeeld dat hopelijk door fanfares buiten Gelderland zal worden opgepakt.
Het Gelders Fanfare Orkest presenteerde: Het Fanfareorkest, maar dan anders. Willy en Henk van ’t Hul toonden in woord en beeld de bijzonder projecten van het GFO. Het fanfareorkest is steeds op zoek naar vernieuwing en verrassende elementen. Met compositie opdrachten voor minder bekende componisten en projecten op maat laat het GFO zien wat er allemaal mogelijk is met een fanfareorkest. Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van het
Fanfarelab, een initiatief om (jonge)componisten de mogelijkheid te geven te experimenteren met fanfarecomposities.
Van het Achterhoeks Fanfare Orkest gaf dirigent Gerd Wensink een overzicht van de projecten van het AFO. Met de titel ‘Erfgoed van de Toekomst’ was ook dit weer een sprekend voorbeeld van de mogelijkheden om het Fanfareorkest bij een breed publiek onder
de aandacht te brengen. Gerard Hilhorst heeft begin 2021 voor het TV Programma ‘Museum van Nederland’ met succes de bugel als symbool voor de Nederlandse muziekverengingen ingebracht. Aan de
hand van een filmpje werd dit feit getoond. Gerard is lid van fanfare St. Ceacilia Hoogland en zet zich vanwege zijn eigen handicap in voor de Belangenvereniging van kleine mensen.
Ter afsluiting van de middag gaf Brenda Smit-van der Meulen, secretaris van de Stichting CRON een overzicht van het eerste lustrum van de stichting. Van de eerste twee edities, die onder de naam Fanfare Repertoire Festival werden gehouden, werden leuke overzichtsvideo’s getoond. De online versie in 2020 was een creatieve samenwerking met Musidesk Rijnbrink in de vorm van interviews afgewisseld met fanfaremuziek. Hoewel netwerken er vanwege de
corona maatregelen niet in zat, veranderde de naam vanaf deze editie in Fanfare Repertoire en Netwerkdagen. Vanwege dezelfde maatregelen werd de FRN 2021 verplaatst naar mei 2022. Een half jaar later is dit de vijfde editie van het evenement met nagenoeg hetzelfde
succesvolle concept als in 2018.

In de loop van dit lustrum is het een en ander bereikt. Zo werd het fanfareorkest in samenwerking met 5 organisaties bijgeschreven op de lijst Inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Met de FRN is een ontmoetingsplek gecreëerd waar men met elkaar in gesprek kan gaan en waar nieuwe composities een podium krijgen. Het fanfareorkest is door de stichting CRON meer onder de aandacht gebracht in de media. Jacob Dijstra sloot de presentatie af met een kijkje in de toekomst. De FRN zullen een vervolg krijgen, maar
mogelijk zal de organisatievorm een andere invulling krijgen. Hiermee was het programma in Deventer afgesloten en vertrok het gezelschap richting Bathmen.

In Cultuurhuus Braakhekke zat het orkest Orpheus Bathmen and friends klaar voor de eerste Reading Session van dit weekend. Gastdirigent Dick Bolt werd afgewisseld door Jacob de Haan, Johan de Meij, Otto M. Schwarz en Jan de Haan die het eigen werk dirigeerden. De presentatie was in handen van Joop Boerstoel. De volgende werken werden geheel of gedeeltelijk gespeeld:

This Majestic Land – Michael Hoppé / Tjeerd Nijhof (AM Music gr. 4 – 3’.30”)
Dance into the Sun – Kevin Houben (Houben Editions gr. 3 – 8’.50”)
Centennial Celebration – Jacob de Haan (De Haske / Hal Leonard Europe gr. 2,5 – 5’.20)
De Legende van Humerke – Rob Goorhuis (AM Music gr. 3 – 9’.30)
A Spanish Overture – Philip Sparke (Anglo Music gr. 2,5 – 2’.00)
Los Cuatro Vientos – Johan de Meij (Amstel Music gr. 2,5 – 6’.45”)
1421 – Tjeerd Nijhof (AM Music gr. 3 – 9’.20”)
The Flood – Filip Ceunen (Beriato gr. 3 – 9’.35”) Dick
Troja – Otto M. Schwarz (Mitropa gr. 2 – 6’.00)
Three-Eight Charlie (Flex Band) The Incredible Adventure of Jerrie Mocke – Marc
Jeanbourquin (Mitropa gr. 3 – 6’.00”)
Color Concordia – Jan de Haan (De Haske / Hal Leonard Europe gr. 3,5 – 9’.20”)

Ter afsluiting van de eerste dag van de FRN was een netwerkborrel met een hapjesbuffet. Gastheer Ernest Beuving gaf een aantal korte voorstellingen met verhalen en zang. Tussendoor werd het publiek uitgenodigd om een hapje en een drankje op te halen. Op deze
manier mengde de groep aanwezigen zich steeds weer, waardoor iedereen de kans kreeg elkaar even te spreken.

Dag 2 FRN op 26 november 2022
De FRN verplaatste zich op deze dag naar theater De Schalm in Veldhoven. De tweede Reading Session van dit weekend werd gedaan door Koninklijke Fanfare Philharonie Leende onder leiding van Jac Sniekers. De presentatie was in handen van Andries
de Haan. De volgende werken werden geheel of gedeeltelijk gespeeld:

The Call – Geert Jan Kroon (GJK Music gr. 5 – 7’.00”) dit bewogen stuk kwam voort uit de eerste prijs voor de 4e divisie van de ONFK 2022 en was geschreven voor Jeugdorkest Concordia Oldebroek
Patchwork Restitched – Johan de Meij (Molenaar Edition gr. 3 – 6’.25”) het stuk werd door Johan de Meij zelf gedirigeerd
Viva Caecilia – Leon Vliex (Bronsheim Music gr. 3,5 – 11’,00”)
Solidarity – Hans van der Heide (van der Heide Music gr.3,5 – 11’30”) dit stuk werd geschreven voor Sursum Corda Andijk en werd gedirigeerd door de dirigent van dit orkest Andries de Haan
Where Earth and Sky meet – Arend Gerds (AM Music gr. 4 – 9‘.30”) dit is het verplichte werk voor de 3e divisie ONFK 2023
Vivat Colorum – Stijn Roels (De Haske / Hal Leonard Europe gr. 4 – 4’.00”)
Victorious Glory - Johan Nijs (Tierolff gr. 4 – 4’.00”) Koen Vergouwen vertelt hier iets over.
Morning Dew – Pieter Huizinga (Bronsheim Music gr. 3,5 – 10’.00”)

Als tweede deel van het middagprogramma geeft Bjorn van Pruijssen namens de BvOI en als sector ondersteuner een lezing over het herstelplan ‘Muziek na de stilte’. Samen met Luuk Mevis heeft Bjorn een plan geschreven dat voornamelijk gezien moet worden als kapstok om op verder te borduren. De missie is een nocnsf-achtige structuur te bieden om de sector te versterken. De eerste trainingen – een bloeiende vereniging in 10 jaar – zijn van start gegaan.
De coronacrisis is een katalysators geweest voor de huidige situatie in de sector. Er is een vermoeden dat vernieuwingen deels aan de orkesten voorbij gaan, dirigenten verlaten de sector en ledenaantallen nemen af. Verschillende eilanden moeten opnieuw met elkaar
verbonden worden. Er wordt van gedachten gewisseld over de manier waarop deze bruggen gebouwd kunnen worden mede door toepassing van het herstelplan. Dit gesprek biedt de
eerste stappen om zicht te verkrijgen waar behoefte aan is vanuit het perspectief van de professionals uit de sector. Hoe laten we dirigenten beter aansluiten bij de orkesten? Wat verwachten we van de dirigent in de 21ste eeuw? Hoe ziet de toekomst eruit. Met betrekking tot de professionals geeft Bjorn een korte presentatie over een vernieuwend
beeld dat leeft binnen de BvOI.
Een plan voor een drie deling van opleidingen.
1. Midden tot hoog niveau verenigingen - sluit aan bij hoofdvak directie
2. Betere jeugdorkesten + laag/midden niveau orkesten - middenkader opleiding o.a. bij de BvOI
3. Jeugdorkesten, talentorkesten of orkesten die puur voor speelplezier gaan - omscholing van bijvoorbeeld pedagogiek/pabo studenten

De reacties op deze zienswijze is divers. Er ontstaat een gesprek over welke competenties voor welke niveau nodig zijn. Het ene niveau vereist meer pedagogiek dan het andere. Een combinatie is het ideaal beeld. Bjorn constateert dat competentie profielen verschillen, maar dat parameters kunnen verschuiven. Het is interessant om competentieprofielen te omschrijven en te kijken wat bij een orkest past. De resultaten uit het onderzoek naar de dirigent uit de 21ste eeuw zal hier ook richting aan geven. Alles lijkt in ontwikkeling. Aan het einde van de lezing haalt Bjorn nog suggesties op om terug te kunnen geven aan de BvOI.

Het middagprogramma werd afgesloten met een concert van Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide onder leiding van Bart Deckers. De presentatie wordt gedaan door Ab Nieuwdorp. Tijdens dit concert vindt de publieksuitreiking van de Buma Blaasmuziek Award aan Johan de Meij plaats door Bert Aalders voormalig voorzitter van de WASBE.

Het orkest bracht de volgende werken ten gehore:
Preludium - Bart Deckers
Gandalf (deel 1 uit Lord of the Rings) - Johan de Meij
De eerste symfonie van Johan de Meij –Lord of the Rings- is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van J.R.R. Tolkin. Deel 1 is een muzikaal portret van de tovenaar Gandalf en zijn prachtige schimmel Shadowfax. Zijn wijze, nobele verschijning wordt uitgebeeld in een statig motief, dat in deel IV en V nog in een andere gedaante wordt gebruikt.
Canticles - Johan de Meij
Solist: Brandt Attema vertolkt de première van dit prachtige concertwerk voor bastrombone.
De compositie is speciaal geschreven voor trombonist Ben van Dijk ter nagedachtenis aan zijn vader Piet.
ChaCha - Chiel Meijering
Brandt Attema (bastrombone) en Astrid Haring (harp) zijn de solisten in dit in 2008 geschreven werk voor de verrassende combinatie van harp en trombone.
Hobbits (deel 5 uit Lord of the Rings) - Johan de Meij
Het vijfde deel van de symfonie schetst het onbezorgde en optimistische karakter van de Hobbits in een vrolijke volksdans. Het vijfde deel is ook de afsluiting van de symfonie. Het eindigt vredig en berustend, in overeenstemming met de symbolische sfeer van het laatste hoofdstuk waarin Frodo en Gandalf op een wit schip wegvaren en langzaam achter de horizon verdwijnen. Met een zeer verdiend applaus voor dit mooie fanfareorkest en voor Johan de Meij werd het
middagdeel van de tweede FRN dag afgesloten.

Na het buffet voor de muzikanten en alle genodigden, kondigt Ab Nieuwdorp het tweede concert van deze dag aan. Fanfare De Vooruitgang uit Stiphout speelt onder leiding van Frenk Rouschop
een gevarieerd programma:
Rocket Science - Sam Gevers
Een prachtig dynamisch werk waarin fanfareklanken gecombineerd worden met digitale geluidssamples. De jonge componist weet door deze combinatie een speciaal karakter te creëren.
Armeense Rhapsodie no.3 - Alexander Comitas
Alexander Comitas ontwikkelde een sterke voorliefde voor Armeense volksmuziek. Hij verzamelde bladmuziek, opnames en noteerde liederen van oude grammofoonplaten. Later begon composities te schrijven die sterk door deze volksmuziek waren beïnvloed. Dit
resulteerde o.a. in de Armeense Rhapsodie no.3 waar hij gebruikt maakt van twee volksmelodieën.
Traveler – David Maslanka / arr. Erik Rozendom
Dit pakkende werk werd in 2016 oorspronkelijk geschreven voor harmonie orkest. Het is gebaseerd op een grote verandering in het leven van een goede vriend van de componist. De vriend kiest ervoor om met pensioen te gaan waardoor het leven een andere invulling krijgt en hij een ander fase ingaat. De compositie start met de koraal ‘ Nicht so traurig, nicht so sehr’. Achteraf gezien is de titel zeer toepasselijk. Echter hoeft het laatste deel van het leven, na pensioen, niet treurig te zijn. De muziek gaat energiek verder en geeft de vreugde van het leven weer.
Strange Humors – John Mackey
Een compositie met een opvallende mix van muzikale culturen. De componist heeft gekozen voor een combinatie van melodieën en ritmiek uit het Midden-Oosten en Afrikaans percussie instrumentatrium. Sfeerimpressies die je niet snel vergeet.

Tot slot van deze dag speelt Fanfare De Hoop uit Stellendam onder leiding van Anne van den Berg. Tijdens dit concert vindt de publieksuitreiking van de Buma blaasmuziek Award aan Otto M. Schwarz plaats.
De Hoop Fanfare - Tim Kleren
De compositie is geschreven in opdracht van Fanfare De Hoop in Stellendam om te spelen en te presenteren bij het afscheidsconcert van dirigent Arie Stolk. Voor hem een verrassing in de vorm van een nieuw werk dat aan hem is opgedragen.
Panache - Thom Zigterman
Een nieuwe compositie geschreven voor Fanfare CMV Oranje in Assen. De première was op 19 november jl. Panache is een prachtige openingsfanfare met een fantastisch mooi maestoso slotkoraal.
De Onderwaterzetting - Simon Van Hoecke
De onderwaterzetting is een symfonisch gedicht voor fanfareorkest dat is ontstaan als extra deel van het grotere werk Engelenburcht dat componist Simon Van Hoecke schreef in het kader van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Anima Negra - Otto M Schwarz
Compositie die voor fanfare is gearrangeerd door Otto M Schwarz. De compositie vertelt het verhaal van twee broers op Mallorca. Na de middelbare school blijft de ene broer op het eiland en ander trekt naar Madrid om te studeren. Omwille van heimwee keert de broer terug
in het jaar 1994. Dat jaar markeerde een grote omwenteling in het leven van beide broers. Ze realiseren hun droom door eigen wijn te produceren. – Anima Negra – vangt als het ware heel Mallorca in een glas wijn: de wijn weerspiegelt de zon, het zoutgehalte van de bodem en de energie van het eiland.
Almighty Pictures - Ilja Reijngoud
Solisten: Ilja Reijngoud (tenortrombone) en Martin van den Berg (bastrombone)
Een nieuwe compositie opdracht van het orkest in lichte muziekstijl. Een driedelige compositie met in de hoofdrol de trombone. Het eerste deel wordt gespeeld door Ilja Reijngoud op tenor trombone. Het tweede deel neemt Martin van den Berg op bastrombone voor zijn rekening. Beide solisten spelen in het derde en laatste deel gezamenlijk onder begeleiding van het fanfareorkest afsluiten.

De drie concerten van deze dag werden mede mogelijk gemaakt door HRFSTWND. Grote dank gaat uit naar de partners: Musidesk, BvOI, WMC en de hoofdsponsoren: Yamaha, Hal Leonard en ook de subsponsoren: Bronsheim, TZ Editions, AM Music, Tierolff Muziekcentrale, Molenaar, Ferskaat, GJK Music, Hans van der Heide

Dag 3 FRN op 27 november 2022
De Brabantse bond van Muziekverenigingen organiseerde een concertconcours onder auspiciën van de KNMO en in samenwerking met het de plaatselijke organisatie:
Het Veldhovens Muziekkorps.
Op zondag om 10.00 uur start de concoursdag van de BBM met een mooi slagwerk inspiratieconcert. Op het podium staan de slagwerkgroep van de thuisploeg: Slagwerkgroep
Veldhovens Muziekkorps, winnaars van de Sla-Je-Slag cup, en Slagwerkgroep Animato Nilstelrode, winnaars van het Kempisch Slagwerkfestival onder leiding van Paul van Lokven.

Deelnemers:
Muziekvereniging Animato Nistelrode o.l.v. Jos de Kleijn
Inspeelwerk: Arsenal - Jan Van der Roost
Onderdeel 1: Friendly Takeover - Oliver Waespi
Onderdeel 2: Pilatus: Mountain of Dragons – Steve Reineke (arrangeur Lieuwe de Jong)

Boxtel’s Harmonie o.l.v. Johan Smeulders 3e divisie
Inspeelwerk: Fandango - Frank Perkins (arrangeur Johan Smeulders)
Onderdeel 1: Masquerade - Philip Sparke
Onderdeel 2: Arizona - Franco Cesarini

Fanfare Wilhelmina Hoogeloon o.l.v. Jan Van Hove 2e divisie
Inspeelwerk: Reprise - Yves Wuyts
Onderdeel 1: Firestorm - Stephen Bulla
Onderdeel 2: Elegy I Jealousy – Jacob de Haan

Fanfare Orkest Emergo Castricum o.l.v. Erik van de Kolk 1e divisie
Inspeelwerk: Rinascimento - Zoran Rosendahl
Onderdeel 1: Godspeed! - Stephen Melillo
Onderdeel 2: Knocking at Heaven’s Gate - Jan Van der Roost
Onderdeel 3: Concerto no. 10 for Fanfare Band, Percussion & Ondes Martenot - Ludovic Neurohr

Juryleden waren Matty Clissen, Danny Oosterman, Arnold Span en Jan van der Roos(577 KB)
Terug